VTV8 – Diễn tập PCCC trong hầm Đèo Cả đảm bảo ATGT trong dịp Tết nguyên đán 2018