VTV1- Thời sự 16h ngày 4.2.2018 Thông hầm kĩ thuật Hầm Cù Mông