VTV1 – Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn