VTV1- Cuộc sống thường ngày ngày 4.2.2018 Thông hầm kĩ thuật Hầm Cù Mông