Từ niềm tin Đèo Cả đến việc tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Bắc Giang – Lạng Sơn và làm cao tốc đến Hữu Nghị Quan