THQHVN – Ngày 15/8 – Chính thức thông toàn tuyến Hầm đường bộ Đèo Cả