Thông báo tuyển dụng nội bộ cho XN QLVH Hầm Đèo Cả

ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HẦM ĐƯỜNG BỘ ĐÈO CẢ VÀ CỔ MÃ. Kèm theo Định biên nhân sự: TGĐ xét duyệt ngày 19 tháng 08 năm 2016

Công ty DCIC và SBRC đang tuyển dụng các vị trí cho XN QLVH Hầm Đèo Cả.

Việc tuyển dụng nhân sự ưu tiên cho CBNV của các công ty trong hệ thống, đặc biệt là Ban QLDA Đèo Cả tại Hảo Sơn và Đại Lãnh.

Do công trình hầm Đèo Cả sẽ hoàn thành vào tháng 07/2017, sau đó các CBNV hiện đang làm việc tại đây sẽ không còn công việc vì vậy đề nghị BP. HCNS tại Hảo Sơn và Đại Lãnh chuyển thông tin tuyển dụng đến CBNV có nhu cầu làm việc tiếp sau tháng 07/2017 tại XN QLVH Hầm Đèo Cả thì đăng ký Ban HCNS để phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo cho công việc mới.

Lưu ý:

  • Ưu tiên cho CBNV đang làm việc tại Hảo Sơn và Đại Lãnh có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa.
  • Trường hợp trình độ, chuyên môn chưa phù hợp với yêu cầu tuyển dụng vẫn có thể xem xét để đào tạo thêm.
  • BP. HCNS tại Hảo Sơn và Đại Lãnh gửi danh sách đăng ký về Ban HCNS trước ngày 20/01/2016.
TT Bộ phận – chức danh Chuyên môn tuyển dụng Nhiệm vụ SL cần tuyển Ghi chú
1 LÃNH ĐẠO 1
1.1 Phó giám đốc 2 Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự
động hóa/Cơ điện tử
 – Giúp việc cho Giám đốc
– Phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn, chữa cháy, bảo vệ.
– Phụ trách công tác phối hợp với các cơ quan chức năng;
– Phụ trách công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu công trình hầm và công trình phụ trợ (Bao gồm đường công vụ, quảng trường, đường dẫn).
1
2 PHÒNG TỔNG HỢP     6
2.1 Phó phòng Kỹ sư: KTXD/Điện KT/Tự động
hóa;
Phụ trách công tác nội chính văn phòng, Nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ 1
2.2 Nhân viên văn thư, lưu trữ, lễ tân, phiên
dịch
Cử nhân Ngoại ngữ Anh văn/Cử
nhân văn thư lưu trữ (Phải có bằng Cử nhân Ngoại ngữ Anh Văn)
Phụ trách Phiên dịch, công tác văn thư lưu trữ, hành chính, lễ tân tiếp khách 1 Nữ
2.3 Cấp dưỡng, tiếp phẩm Lao động phổ thông có qua lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ nấu ăn và y tế
Phục vụ nấu ăn 3 ca cho cán bộ công nhân viên 3
2.4 Tạp vụ Lao động phổ thông Vệ sinh văn phòng các tòa nhà làm việc (Trừ các phòng điều hành hầm và phòng lắp đặt thiết bị) 1 Nữ
3 PHÒNG KỸ THUẬT – CƠ ĐIỆN     4
3.1 Phó phòng     1
3.1.2 Chuyên viên kỹ thuật về kết cấu công
trình hầm, kết cấu công trình phụ trợ, cầu đường
Kỹ sư/Cao đẳng cầu đường Lập khối lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng, quý, năm về hầm và cầu đường bộ. Thực hiện công tác kiểm tu, nghiệm thu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đối với kết cấu hầm và công trình phụ trợ. 1
3.1.3 Chuyên viên Cơ điện, xử lý sự cố khẩn cấp thiết bị, tuần tra kiểm tra thiết bị hầm, sửa chữa nhỏ (Làm hành chính) Kỹ sư Điện tự động hóa/Điện kỹ
thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thông …
Tuần tra, kiểm tra sự hoạt động thiết bị hàng ngày theo tần suất, đột xuất. Xử lý sự cố khẩn cấp và lỗi thiết bị. Xác định tình trạng hoạt động thiết bị, thống kê và lập kế hoạch thiết bị, sửa chữa hư hỏng đột xuất, cài đặt thông số và dữ liệu phần mềm. 2
3.2 Tổ vận hành ITS (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực) 26
3.2.2 Nhân viên vận hành Main SCADA, Hệ  thống lưu trữ và xử lý thông tin từ các hệ thống truyền về TMC Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Điện hệ thống.
Quản lý vận hành máy tính chủ Main SCADA. Lưu trữ dữ liệu và xử lý thông tin phạm vi Main SCADA. 2
3.2.3 Nhân viên vận hành hệ thống camera giám sát (CCTV) Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư Cơ điện tử/CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Giám sát giao thông trong hầm qua hệ thống
CCTV hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát và Quảng trường phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã
3
3.2.4 Nhân viên vận hành hệ thống camera giám sát (CCTV) Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư Cơ điện tử/CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Giám sát giao thông trong hầm qua hệ thống
CCTV hầm 2 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây), trạm kiểm soát và Quảng trường phía Nam hầm Đèo cả, Cổ Mã
3
3.2.5 Nhân viên vận hành hệ thống hệ thống biển báo điển tử (VMS) và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Cài đặt nội dung biển báo điện tử VMS, tín hiệu đèn điều khiển GT, Barie  hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã 3
3.2.6 Nhân viên vận hành hệ thống hệ thống biển báo điển tử (VMS) và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Cài đặt nội dung biển báo điện tử VMS, tín hiệu đèn điều khiển GT, Barie  hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã 3
3.2.7 Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 4
3.2.8 Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 4
3.2.9 Nhân viên vận hành hệ thống phát hiện và báo động cháy, hệ thống bơm cấp nước chữa cháy Hầm Đèo cả 1,2 và Cổ Mã 1,2 Kỹ sư Điện Tử/Cơ khí động lực điện Nhân viên vận hành hệ thống phát hiện và báo động cháy, hệ thống bơm cấp nước chữa cháy Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 4
3.3 Tổ vận hành lưới điện 110/22/04 KV, hệ thống chiếu sáng, 110VDC, điện dự phòng. (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực) 3
3.3.1 Nhân viên trực phụ, ghi chép nhật ký vận hành, thao tác vận hành thiết bị tại trạm, tại thiết bị. Cao đẳng điện/Công nhân vận
hành đường dây và Trạm biến áp
Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính 3
3.4 Tổ vận hành thông gió, cấp nước (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp
trực)
9
3.4.1 Nhân viên trực chính 1 Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Cơ khí động lực điện
Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm Đèo Cả 1 và Cổ Mã 1 3
3.4.2 Nhân viên trực chính 2 Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Cơ khí động lực điện
Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm Đèo Cả 2 và Cổ Mã 2 3
3.4.3 Nhân viên trực phụ, ghi chép nhật ký vận hành, thao tác vận hành thiết bị tại trạm Cao đẳng hoặc Công nhân vận
hành thiết bị điện/cơ điện tử
Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính 3
3.5 Tổ vận hành TMC hầm Cổ Mã
4 ĐỘI CHỮA CHÁY, CỨU HỘ, CỨU NẠN HẦM ĐÈO CẢ, CỔ MÃ 46
4.1 Đội trưởng (Làm giờ hành chính) Kỹ sư/Cử nhân PCCC – CHCN Phụ trách chung 1
4.2 Đội phó kiêm trưởng kíp vận hành
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Kỹ sư/Cử nhân PCCC – CHCN Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực, điều phối nhân lực trong kíp 2
4.3 Lái xe chữa cháy kiêm kíp trưởng chữa cháy đội hình lăng A/B xe
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Lái xe hạng C/D đã qua lớp đào
tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC
Lái xe chữa cháy. Kíp trưởng điều hành đội
hình chữa cháy lăng A/B bằng xe chữa cháy
1
4.4 Lái xe công tác, xe thang, xe tiếp nước
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Lái xe hạng C/D đã qua lớp đào
tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC
Lái xe công tác, xe thang, xe tiếp nước chữa cháy cho xe chữa cháy 2
4.5 Nhân viên hướng dẫn lánh nạn Công nhân đã qua lớp đào tạo điều khiển giao thông, huấn luyện nghiệp vụ PCCC Nhân viên hướng dẫn lánh nạn khi có sự cố ách tắc, kẹt xe giao thông trong hầm, tai nạn, cháy nổ trong hầm 4
4.6 Lái xe cứu thương Công nhân lái xe hạng C/D đã qua lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ y tế cứu thương Lái xe cứu thương 8
4.7 Nhân viên y tá, cứu nạn người. Trung cấp y tế Sơ cấp cứu ban đầu, cứu nạn người bị nạn 8
4.8 Lái xe kéo dỡ, cứu hộ Công nhân lái xe hạng FC đã qua lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC và y tế cứu thương Lái xe kéo dỡ, cứu hộ kéo xe hỏng trong hầm 4
4.9 Nhân viên điều tiết giao thông, tuần tra
kiểm soát GT trong hầm, phân luồng xe, phối hợp giải phóng hiện trường.
Hướng dẫn điều tiết giao thông, chống tai nạn tiếp theo 8
4.10 Nhân viên điều tiết giao thông, phân
luồng xe trong hầm Cổ Mã
Điều tiết  giao thông, phân luồng xe trong hầm Cổ Mã 8
5 ĐỘI BẢO VỆ     37
5.1 Đội trưởng (Hành chính) Cử nhân/Cao đẳng an ninh đã qua lớp huấn luyện các lớp nghiệp vụ PCCC, y tế cứu thương Điều hành chung, lập kế hoạch và lịch trực
vận hành của Đội bảo vệ, lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, huấn nghiệp vụ bảo vệ .
1
5.2 Đội phó kiêm trưởng kíp vận hành
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Cao đẳng/Trung cấp an ninh đã qua lớp huấn luyện các lớp nghiệp vụ PCCC, y tế cứu thương Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành trong
kíp trực, điều phối nhân lực trong kíp, ghi chép nhật ký vận hành, các công việc liên quan.
4
5.3 Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC hầm Đèo cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC hầm Đèo cả 4
5.4 Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC Cổ Mã và Quảng trường phía Nam hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC Cổ Mã và Quảng trường. 4
5.5 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Đèo Cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Đèo Cả. Kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm từ phía Bắc vào hầm Đèo Cả. 4
5.6 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Đèo Cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Đèo Cả 4
5.7 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Cổ Mã 4
5.8 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Cổ Mã, kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm từ phía Nam vào hầm Cổ Mã. 4
5.9 Nhân viên trực kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Bắc hầm Đèo Cả. Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm tại cổng kiểm soát, bảo vệ công trình phụ trợ liên quan tại khu vực. 4
5.10 Nhân viên trực kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Nam hầm Cổ Mã. Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Nam hầm Cổ Mã, bảo vệ công trình phụ trợ liên quan tại khu vực. 4
6 ĐỘI BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VÀ KẾT CẤU HẦM (Làm hành chính) 18
6.1 Tổ Bảo dưỡng thiết bị thông gió, cơ khí, trang thiết bị phục vụ PCCC. Cao đẳng/Công nhân đường dây và
trạm điện, Điện CN. Cao đẳng/Trung cơ khí động lực điện, cơ khí chế tạo.
Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống
thiết bị thông gió: Động cơ, thiết bị đo lường, thiết bị phụ trợ, thiết bị đóng cắt cục bộ động cơ, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC
5
6.2 Tổ Bảo dưỡng thiết bị điện tử, điện tử viễn thông, CNTT, Hệ thống SCADA Cao đẳng/Trung cấp điện CN, điện tử, điện tử viễn thông, CNTT Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống
thiết bị điện tử, điện tử viễn thông: Máy tính, mạng LAN,
4
6.3 Tổ Bảo dưỡng xe máy, thiết bị công trình,  hệ thống thiết bị PCCC. Cao đẳng/Trung cấp cơ khi động lực, sửa chữa ô tô, cơ khí chế tạo Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ xe ô tô, thiết bị xe máy công trình, hệ thống máy bơm, hệ thống đường ống cấp nước. 3
6.4 Tổ Bảo dưỡng kết cấu công trình hầm, hệ thống thoát nước Lao động phổ thông đã qua đào tạo
lớp QLBT cầu đường bộ, PCCC, Điều khiển GT
Vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hầm, hệ thống
thoát nước, hệ thống ATGT, hệ thống lắng lọc xử lý nước thải ..
6
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)     150

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin khác đã đăng