Thời sự 19h- 12-4-2018 Hầm Đèo Cả được gắn biển Công trình trọng điểm Quốc gia