Thời sự 16h, Ngày 12/4/2018, Hầm Đèo Cả được công nhận là công trình tiêu biểu