Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2018 (Quyết định số 159/QĐ-UBND, ngày 23/01/2018).

bot

Theo đó đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) gồm Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện Văn Lãng, Lộc Bình, Tràng Định, Cao Lộc, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Lãnh đạo UBND tỉnh ưu tiên kiểm tra trực tiếp các dự án trọng điểm (mỗi dự án được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm), các thành viên BCĐ được phân công theo dõi các dự án có trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát mỗi dự án ít nhất 02 lần trong năm. Các chủ đầu tư quản lý sát sao tiến độ chi tiết các hạng mục, đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động tài chính, nhân lực, phương tiện thiết bị để đảm bảo thi công theo đúng kế hoạch. BCĐ tổ chức họp giao ban mỗi quý 01 lần; trong trường hợp cần thiết tổ chức họp đột xuất để xử lý kịp thời.

Các dự án trọng điểm năm 2018 gồm: Đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc); Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Đường đến Trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; dự án Đoạn Lũng Vài – Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh); dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA); đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định (ODA); đự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang; đự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1.

Thùy Linh

Nguồn: http://www.langson.gov.vn/ubnd/node/42128

Tin khác đã đăng