TH Thông tấn- Hầm đường bộ Đèo Cả trong ngày thu phí đầu tiên