TH Phú Yên – Đèo Cả phát động 100 ngày vượt khó về đích