Tài liệu

Danh mục các tài liệu liên quan đến phê duyệt Dự án Đèo Cả.

STT Tên tài liệu
1 QĐ V/v Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam
2 Giấy chứng nhận đầu tư
3 Hồ sơ năng lực
4 Công văn V/v cơ chế thực hiện dự án đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức hợp đông BOT và BT
5 Công văn V/v đề xuất cơ chế thực hiện Dự án xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức hợp đồng BOT và BT
6 QĐ V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả – QL1 tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT
7 Quyết định V/v chỉ định nhà đầu tư công trình xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên QL1A thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT và BT
8 Quyết định V/v phê duyệt hồ sơ Đề xuất dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả – QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT trong nước
9 Quyết định V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả – QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa”