Sớm xóa điểm đen về tai nạn giao thông qua Đèo Cù Mông