Những bài hát hay nhất viết về Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

    Bài ca xuyên núi – Thơ: Lương Khắc Thanh, Nhạc: NS  Vũ Quốc Nam (Nghệ An) Người mở đường vinh quang – Tác giả: NS Nguyễn Phúc Tiệp (Hà Nội) Đường hầm Đèo cả khát vọng Việt Nam – Tác giả: NS Ngọc Quang (Phú Yên) Sông Cầu quê anh Sông Cầu quê em...Read More

 

 

Bài ca xuyên núi – Thơ: Lương Khắc Thanh, Nhạc: NS  Vũ Quốc Nam (Nghệ An)

Người mở đường vinh quang – Tác giả: NS Nguyễn Phúc Tiệp (Hà Nội)

Đường hầm Đèo cả khát vọng Việt Nam – Tác giả: NS Ngọc Quang (Phú Yên)

Sông Cầu quê anh Sông Cầu quê em – Tác giả: NS Quỳnh Hợp (Tp. HCM)

Hầm đèo Cả tô thắm miền cực đông – Tác giả: NS Cao Hữu Nhạc (Phú Yên)

Bài ca công ty Đèo Cả – Tác giả: NS Khánh Vũ (Hà Nội)

Hát về người xây hầm Đèo Cả – Tác giả:  NS Lý Nguyễn

Đường sáng quê hương – Tác giả: NS Quang Khánh (Đà Nẵng)

Gửi người chiến sỹ giao thông đèo Cả – Tác giả: NS Văn Thành Nho (Tp. HCM)

Tin khác đã đăng