Nghiệm thu Hầm đường bộ Cù Mông

Thời sự VTV1 16h00 ngày 15/01/2019