Liên danh các nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu Tư Đèo Cả được thành lập theo giấy CNĐKKD số 0104567756 ngày 05/04/2010 của sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 05/04/2010, bao gồm Liên danh các nhà đầu tư:

  • Công ty Cổ phần đầu tư Hải Thạch B.O.T: Là công ty thành viên của tập đoàn Hải Thạch – doanh nghiệp hoạt động đa nghành nghề bao gồm: xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, đào tạo giáo dục, thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn với 15 công ty thành viên và đơn vị liên kết.
  • Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội: Một trong những tổng Công ty xây dựng hàng đầu tại việt nam, với 50 năm kinh nghiệm, thi công hơn 700 công trình trên 50 tỉnh và thành phố.
  • Công ty TNHH MTV Quản lý Qũy NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital): Là công ty Quản lý quỹ thuộc một ngân hàng tương mại hàng đầu tại Việt Nam.
  • Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Vietin: Là 1 trong 7 công ty thành viên, hạch toán độc lập thuộc ngân hàng VietinBank.

dcic-gopVon