Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Đầu Tư Đèo Cả được thành lập theo giấy CNĐKKD số 0104567756 ngày 05/04/2010 của sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 05/04/2010, bao gồm Liên danh các nhà đầu tư:

  • Công ty Cổ phần đầu tư Hải Thạch B.O.T: Là công ty thành viên của tập đoàn Hải Thạch – doanh nghiệp hoạt động đa nghành nghề bao gồm: xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, đào tạo giáo dục, thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn với 15 công ty thành viên và đơn vị liên kết.
  • Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội: Một trong những tổng Công ty xây dựng hàng đầu tại việt nam, với 50 năm kinh nghiệm, thi công hơn 700 công trình trên 50 tỉnh và thành phố.
  • Công ty TNHH MTV Quản lý Qũy NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital): Là công ty Quản lý quỹ thuộc một ngân hàng tương mại hàng đầu tại Việt Nam.
  • Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Vietin: Là 1 trong 7 công ty thành viên, hạch toán độc lập thuộc ngân hàng VietinBank.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả. Tên viết tắt: DEO CA INVESTMENT., JSC , vốn điều lệ: 1.614 tỷ đồng (Một nghìn sáu trăn mười bốn tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu: 1.636.000.000.000 VNĐ (Một nghìn sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng).

dcic-gopVon

Để trở thành một Công ty lớn mạnh và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã xây dựng nhiều yếu tố quan trọng như:

Mở rộng hợp tác, phát triển nhân lực, luôn tìm kiếm nhân sự chủ chốt, hoàn thiện đội ngũ quản lý với sự hợp tác của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và các Công ty liên kết ngoài nước.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả là đơn vị vinh dự được Chính phủ và Bộ GTVT tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng, vận hành khai thác Dự án trọng điểm quốc gia Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

dcic-DADeoCa

Ngày 05/10/2009
Bộ GTVT đã có Quyết định số 2860/QĐ -BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cả – Quốc lộ 1A theo hình thức BOT và BT.

Ngày 06/10/2009
Bộ GTVT đã có Quyết định số 2886/QĐ -BGTVT về việc chỉ định Nhà đầu tư (Nhà đầu tư đã thành lập Doanh nghiệp dự án là Công ty CPĐT Đèo Cả).

Ngày 22/06/2010 tại Paris (Pháp)
Công ty CPĐT Đèo Cả đã ký kết Biên bản Ghi nhớ tài trợ 500 triệu USD với Ngân hàng Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CA – CIB) và Ngân hàng Societe Generale.

Ngày 31/08/2010
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có Thông báo kết luận cuộc họp số 233/TB – VPCP về việc triển khai dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả.

Ngày 07/07/2011
Bộ GTVT đã ra Thông báo kết luận số 206/TB-BGTVT của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng về việc: thông qua báo cáo cuối kỳ của dự án,thống nhất hướng tuyến mới.

Ngày 28/09/2011
Tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thống nhất về quy mô và phương án đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (tại thông báo số 361/TB-BGTVT).

Ngày 12/10/2011
Ngày 12/10/2011 Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã ký văn bản số 6508/BGTVT-KHĐT báo cáo và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Ngày 24/10/2011
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đồng ý trình Thủ Tướng Chính Phủ đưa Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả vào Dự án trọng điểm Nhà nước, áp dụng chính sách ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ theo Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Ngày 27/10/2011
Bộ GTVT đã thẩm tra năng lực tài chính của Nhà đầu tư, tổng vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật (3.200.000.000.000 – Ba nghìn hai trăm tỷ đồng).

Ngày 08/11/2011
Hội đồng thẩm định ĐTM đã thông qua báo cáo ĐTM Dự án, báo cáo này sẽ được Bộ TN-MT phê duyệt vào cuối tháng 11/2011.

Ngày 22/11/2011
Ngày 22/11/2011, tại trụ sở Bộ Sinh thái, Phát triển bền vững, Giao thông và Nhà ở của Pháp, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cùng với Ngân hàng Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CA-CIB) và Société Générale (SG) của Pháp đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tài trợ 800 triệu USD cho Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Cuối tháng 11/2011
Tư vấn TEDI hoàn thành thẩm tra và trình Bộ GTVT phê duyệt Dự án.

Ngày 06/01/2012
Bộ GTVT đã có QĐ về việc: Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1A tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT.

Ngày 10/01/2012

Bộ GTVT đã trình văn bản số 190/BGTVT-KHKT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin cơ chế thực hiện Dự án xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức hợp đồng BOT & BT.

Ngày 08/02/2012

Bộ KHĐT đã có văn bản số 570/BKHĐT-KCHTĐT về việc đề xuất cơ chế thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức hợp đồng BOT và BT.

Ngày 21/02/2012

Bộ Tài Chính đã có văn bản số 2175/BTC-ĐT về việc cơ chế thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức hợp đồng BOT và BT.

Ngày 16/03/2012

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có QĐ số 315/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa” trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư phù hợp với:

– Các tiêu chuẩn luật, nghị định, thông tư hướng dẫn của Việt Nam;

– Quy hoạch phát triển giao thông khu vực đến năm 2020.

– Yêu cầu của nhà tài trợ vốn: đảm bảo được các quy chuẩn quốc tế theo yêu cầu của các tổ chức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (ECA).

Ngày 16/03/2012

Bộ GTVT đã có Văn bản số 1786/BGTVT-KHĐT về việc thúc đẩy tiến trình chuẩn bị dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả QL1A để sớm khởi công.

Ngày 27/03/2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã ký với Bộ GTVT Hợp đồng nguyên tắc Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) và Xây dựng – Chuyển giao (BT) số 02/HĐXD-DEOCA. Trong đó, có một số điểm quan trọng:

– Hợp đồng nguyên tắc này là một bộ phận của Hợp đồng chính thức và là cơ sở cho Nhà đầu tư làm việc với các Tổ chức tín dụng để vay vốn và triển khai thực hiện Dự án.

– Cho phép Nhà đầu tư tiếp nhận trạm thu phí Bàn Thạch và Ninh An từ năm 2012 và được phép sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay phục vụ Dự án.

– Miễn nghĩa vụ đảm bảo thực hiện hợp đồng dự án.

– Được chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án (dịch vụ tư vấn, xây lắp và mua sắm hàng hóa…)

Ngày 11/04/2012

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt các quy chế thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo cả theo văn bản số 476/TTg – KTn. Tại văn bản này, Thủ Tướng Chính phủ đã cho phép Nhà đầu tư:

– Đồng ý bảo lãnh cho Nhà đầu tư vay vốn thực hiện đồng bộ Dự án.

– Chỉ định thầu các gói thầu của Dự án trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả Dự án.

– Tiếp nhận trạm thu phí Bàn Thạch và trạm thu phí Ninh An trên quốc lộ 1A.

– Miễn nghĩa vụ bảo đảm thực hiện Hợp đồng Dự án.

– Đồng ý sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch hàng năm của Bộ GTVT để thanh toán cho Nhà đầu tư phần kinh phí thực hiện hợp phần BT và công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án.

– Được phép kinh doanh các dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đất giao cho Dự án và độc quyền kinh doanh dịch vụ quảng cáo dọc theo tuyến đường trong phạm vi của Dự án.

Ngày 14/06/2012

Bộ GTVT và Công ty CPĐT Đèo Cả đã ký kết hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả qua đèo Cả – Quốc lộ 1A, địa phận tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT. Cụ thể, Tổng mức đầu tư của dự án là 15.603 tỷ đồng. Trong đó, Kinh phí xây dựng hầm đèo Cả (BOT): 10.555 tỷ đồng, Kinh phí xây dựng hầm Cổ Mã (BT): 4.509 tỷ đồng, Chi phí giải phóng mặt bằng: 539 tỷ đồng.

Ngày 21/06/2012

Bộ GTVT ban hành Quyết định số 14378/QĐ-BGTVT ký ngày 21/06/2012 về việc chuyển giao nguyên trạng toàn bộ Trạm thu phí Ninh An, Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa (bao gồm tài sản hạ tầng và nhân sự) cho Công ty CPĐT Đèo Cả để đảm bảo theo đúng phương án tài chính thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả – Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/07/2012.

Đến thời điểm hiện nay, với cương vị là nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để có thể nhanh chóng triển khai các hạng mục chính của Dự án.

Ngày 01/08/2012

Căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 476/TTg-KNT ngày 11/04/2012 về việc cơ chế thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, ngày 1/8/2012 tại Tuy Hòa, Phú Yên đã diễn ra Lễ bàn giao Trạm thu phí Bàn Thạch giữa Tổng Công ty xăng dầu Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả.

Ngày 19/09/2012

VietinBank Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả ký kết 2 hợp đồng tín dụng với tổng trị giá 364 tỷ đồng.

Theo đó,Công ty Đèo Cả có nhiệm vụ xây dựng, vận hành và khai thác dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1A, đi qua 2 tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, theo hình thức BOT và BT. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng.Trong khuôn khổ các hợp đồng tín dụng, VietinBank Hà Nội sẽ tài trợ tổng trị giá 364 tỷ đồng cho hạng mục giải phóng mặt bằng và tái định cư, hạng mục xây dựng đường công vụ, tư vấn quản lý, giám sát công trình của Đèo Cả trong dự án kể trên. Trước đó, vào đầu tháng 07/2012, VietinBank và Công ty Đèo Cả đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Ngày 24/10/2012

Công ty CPĐT Đèo Cả được cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 47/BKHĐT – GCNĐTTN do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 24/10/2012 về việc Thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả – QL 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hình thức hợp đồng BOT và BT.

Ngày 08/11/2012

Bộ GTVT và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã ký Hợp đồng Dự án BOT và BT số 26/HĐXD – Deo Ca về việc Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả – QL1A.

Ngày 18/11/2012

Tại Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên đã diễn ra Lễ Khởi công Hầm đường bộ qua Đèo Cả – QL 1A.

Ngày 17/01/2013

Tại Hà Nội, Công ty CPĐT Đèo Cả và Ngân hàng Vietinbank đã ký kết HĐ tín dụng và góp vốn vào Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả trị giá hơn 4000 tỷ đồng.

Ngày 15/03/2013

Tại Hà Nội, Công ty CPĐT Đèo Cả và Ngân hàng Vietinbank đã ký kết HĐ hợp đồng hợp tác triển khai dịch vụ thu phí tự động tại 2 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch.

Ngày 26/05/2013

Tại Vạn Giã- Vạn Ninh – Khánh Hòa, Công ty CPĐT Đèo Cả tổ chức Động thổ xây dựng Hầm Cổ Mã.

Ngày 27/05/2013

Tại văn phòng Công ty CPĐT Đèo Cả tại Phú Yên, tổ chức Lễ ra mắt Ban quản lý các Dự án đầu tư Đèo Cả.

Ngày 16/08/2013

Tại TP Tuy Hòa, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công an tỉnh Phú Yên đã chính thức ký hợp tác trong lĩnh vực an ninh Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Cũng trong ngày 16/08, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký Văn bản số 1309/TTg-KTN ngày 16/8/2013 về việc xử lý 4 trạm bán quyền thu phí trên quốc lộ bao gồm trạm Phù Đổng, Bàn Thạch, Bạch Mai (đều thuộc quốc lộ 1) và trạm Bãi Cháy thuộc quốc lộ 18. Trong đó, trạm thu phí Bàn Thạch thuộc QL1A đoạn Phú Yên đã chính thức chuyển sang trạm BOT để thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả kể từ 0h ngày 01/9/2013.

Ngày 22/10/2013

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư (CPĐT) Đèo Cả ký kết hợp đồng tín dụng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng tài trợ Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức BOT.

Ngày 20/03/2014

Ngày 20/03/2014, Công ty CPĐT Đèo Cả đã tiến hành ký kết hợp đồng và trao thầu gói thầu xây dựng hầm đèo Cả (phần BOT) với các nhà thầu xây dựng Công ty Sông Đà 10 và Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô. Đây cũng là gói thầu xây dựng cuối cùng của Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả. Thời gian thực hiện gói thầu kéo dài trong vòng 27 tháng.

Ngày 01/07/2014

Ngày 01/7/2014 tại khách sạn Media, TP Hà Nội, Công ty CPĐT Đèo Cả long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp đồng chính thức các gói thầu thuộc dự án Hầm đường bộ đèo Cả cho các đơn vị: Công ty CP Sông Đà 10, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô – Bộ quốc phòng, Công ty CP VINAVICO, Công ty TNHH MTV Thăng Long – Bộ Công An, Công ty TNHH TM và SXTM Trung Hải, Tập Đoàn Hải Thạch…. đây là những hợp đồng chính thức cuối cùng được ký kết để triển khai thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án do Chính phủ và Bộ GTVT đề ra, dự kiến các gói thầu này sẽ hoàn thành vào tháng 10/2016.

Ngày 24/7/2014

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thăm và chỉ đạo dự án Hầm Đèo Cả

Ngày 28/07/2014

Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã Chương trình Hội nghị nhà thầu và sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về tiến độ thực hiện Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả và Dự án mở rộng QL1 Km1374+525 ÷ Km1392 và Km1405 ÷ Km1425

Ngày 18/08/2014

Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ đi kiểm tra tại hầm Cổ Mã

Ngày 15/09/2014

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi nhân dân khu tái định cư dự án hầm Đèo Cả

Ngày 16/10/2014

Thông cửa hầm số 1 hầm Cổ Mã

Ngày 22/11/2014

Lễ thông hầm Cổ Mã

Ngày 16/02/2015

Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Đào Tấn Lộc thăm dự án

Ngày 21/03/2015

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng thăm và chỉ đạo tại dự án hầm Đèo Cả

Ngày 06/05/2015

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đến thăm dự án hầm Đèo Cả

Ngày 02/07/2015

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát tiến độ dự án hầm Đèo Cả

Ngày 28/07/2015

Tại Hà Nội, Lễ ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án đầu tư hầm đèo Cù Mông thuộc dự án hầm đường bộ đèo Cả ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội và công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Ngày 26/09/2015

Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã và Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 ÷ KM1392+00 và KM1405+00 ÷ KM1425+00

Ngày 28/07/2015

Lễ ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án hầm đèo Cù Mông thuộc dự án hầm đường bộ đèo Cả giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CNTP Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả – Hà Nội

Ngày 22/11/2015

Tại Thừa Thiên Huế, Lễ ký kết bàn giao hầm Hải Vân để triển khai thực hiện: Đánh giá, nâng cấp, sửa chữa và mở rộng

Ngày 11/12/2015

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa VietinBank chi nhanh thành phố Hà Nội và công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả về việc đầu tư xây dựng hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân – Giai đoạn 1

Ngày 03/05/2016

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và làm việc tại dự án trọng điểm quốc gia hầm Đèo Cả

Ngày 21/06/2016

Thông kỹ thuật hầm Đèo Cả

Ngày 27/07/2016

Thi công hầm Cù Mông 100m đầu tiên

Ngày 31/07/2016

Sáng 31/7, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thông xe kỹ thuật hầm đường bộ đèo Cả, trên quốc lộ 1A, giáp ranh tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên

Ngày 16/08/2016

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa thăm dự án hầm đường bộ qua đèo Cả.

Ngày 27/08/2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Ngày 15/09/2016

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp “phương án tài chính tổng thể dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa”.

Ngày 22/9/2016

Ngày 22/9/2016, Đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) do Ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường Hầm Cổ Mã và xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Ngày 10/10/2016

Ngày 10/10/2016 tại Ban quản lý các dự án đầu tư Đèo Cả, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tính Phú Yên, Chủ đầu tư cùng với các đơn vị tư vấn Quản lý dự án và giám sát (TV QLDA, TVGS), các nhà thầu thi công gói thầu 1A2 & 1B2 tổ chức buổi họp rà soát tiến độ thi công các gói thầu.

Ngày 11/11/2016

Ngày 11/11/2016, được sự đồng ý Ban QLDA hầm Cù Mông – đại diện Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả), Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn & Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã tiến hành làm lễ động thổ xây dựng Gói thầu (CM1B2&CM1B3)

Ngày 06/12/2016

Ngày 06/12, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án 85 (QLDA 85), Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả và các đơn vị liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ Dự án Hầm Đèo Cả.

Ngày 24/1/2017

Sáng 24/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đến kiểm tra tiến độ công trường hầm đường bộ Đèo Cả và biểu dương khí thế thi công xuyên Tết, đẩy tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình an toàn và hiệu quả.

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả