Ký kết hợp đồng tín dụng dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn