Kiểm tra tình hình thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Ngày 17/1/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...Read More

Ngày 17/1/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ tại nơi thi công dự án

Theo báo cáo, đến nay các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đã cơ bản tổ chức bàn giao mặt bằng tổng chiều dài tuyến cho Chủ đầu tư được 43,4 km/43,4 km, đạt 100%, tuy nhiên, vẫn còn vướng một số điểm chưa giải phóng được, tập trung ở huyện Chi Lăng 2 km, huyện Hữu Lũng 3,3 km, việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cáp, trạm viễn thông còn gặp khó khăn. Về tổ chức thi công, đã tổ chức 16 gói thầu (Hữu lũng 08 gói, Chi Lăng 08 gói), công tác thi công xây dựng khối lượng đạt khoảng trên 45% nền đường.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với mục tiêu dự án hoàn thành, đi vào sử dụng vào cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục phối hợp, khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời, tập trung nhân lực, máy móc tổ chức thi công, phấn đấu hết tháng 6/2018 hoàn thành toàn bộ nền đường; các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cần có những giải pháp cụ thể, những chính sách hỗ trợ người dân về chỗ ở theo quy định hoặc bố trí nhà tạm để đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án./.

Bích Diệp

Nguồn: http://www.langson.gov.vn/node/55114

Tin khác đã đăng