Hội đồng chuyên gia

1530462156-updating

Ts NGUYỄN THẾ PHÙNG

Chuyên gia HĐ nghiệm thu Nhà nước

Chuyên gia cao cấp Công ty Liên doanh Sumjin

TVĐT XD, chỉ đạo TK, thi công, giám sát, thẩm tra, QLDA và các CTXD

1530462156-updating

Ông NGUYỄN NGỌC CẢNH

Nguyên TGĐ Ban QLDA 85

1530462156-updating

PGS. TS. HOÀNG TÙNG

Chuyên gia HĐ nghiệm thu Nhà nước

Phó chủ nhiệm khoa Cầu đường, Phó trưởng bộ môn Đường Ô tô và Đường đô thị trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

1530462156-updating

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

Giảng viên Viện Kế toán – Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Thành viên HĐKH Khoa Kế toán Kiểm toán -ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thành viên BKS Công ty CP LUMI Việt Nam

1530462156-updating

PGS. TRẦN THỊ KIM ĐĂNG

Giảng viên Bộ môn Đường bộ, khoa Công trình – ĐH GTVT