Giới thiệu Cố vấn cấp cao mới – Mr. Dương Đăng Huệ

Kính gửi Hội đồng Cố vấn, Kính gửi Ban Điều hành, Đồng kính gửi các Anh/Chị CBNV Công ty CPĐT Đèo Cả. Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo cả (DCIC) trân trọng giới thiệu nhân sự mới của Hội đồng Cố vấn Công ty tiếp nhận công việc từ ngày 12/03/2018:

Tin khác đã đăng