Recruitment

anh6.1

Tuyển 01 Chuyên viên kế hoạch phụ trách hợp đồng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kế hoạch chuyên phụ trách hợp đồng Ngày hết hạn:15/08/2015 Giới tính: Nam Độ tuổi: trên 25 tuổi Số lượng: 1 Mô tả công việc: * Nhiệm vụ về Kế hoạch – Kiểm tra, tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế, bổ sung sửa đổi, thanh lý hợp đồng,...Read More

no-image

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế Ngày hết hạn:30/06/2015 Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: 25 – 29 Số lượng: 2 Mô tả công việc: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác doanh nghiệp như: – Tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp lý trong hoạt động của Công ty dưới...Read More

no-image

Tuyển 01 Phó phòng phụ trách Kiểm soát nội bộ

Vị trí tuyển dụng: Phó Phòng Phụ Trách Kiểm Soát Nội Bộ Ngày hết hạn: 19/07/2015 Giới tính: Nam Độ tuổi: trên 30 tuổi Số lượng: 1 Mô tả công việc: • Lập kế hoạch, xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp...Read More

no-image

Tuyển 01 Phó phòng phụ trách tài chính

Vị trí tuyển dụng: Phó phòng phụ trách tài chính Ngày hết hạn:10/07/2015 Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: trên 30 tuổi Số lượng: 1 Mô tả công việc: + Phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư dự án; + Lập phương án tài chính cho các dự án, đề xuất giải pháp, đánh giá các yếu...Read More

anh2

Tuyển: Kỹ Sư Hầm/công Trình Ngầm/cầu Đường

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Hầm/công Trình Ngầm/cầu Đường Ngày hết hạn: 15/06/2015 Giới tính: Nam Độ tuổi: 28 – 35 Số lượng: 1 Mô tả công việc: – Kiểm tra, kiểm soát công tác triển khai các loại hợp đồng, dự toán và các điều kiện thanh quyết toán. – Kiểm tra, kiểm soát công...Read More

anh5.2

Tuyển: Chuyên viên Kế hoạch

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kế hoạch Ngày hết hạn: 15/06/2015 Giới tính: Nam Độ tuổi: 28 – 35 Số lượng: 1 Mô tả công việc: * Nhiệm vụ về Kế hoạch: – Kiểm tra, soát xét Hồ sơ đề cương, nhiệm vụ và Dự toán các gói thầu. – Kiểm tra, tổ chức ký kết...Read More