Công ty CP Đầu tư Đèo Cả ra quân sản xuất đầu năm 2019