Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đi kiểm tra công trường thi công Trạm thu giá Km93 ngày 30/1/2018

Tin khác đã đăng