Chỉ số giá xây dựng Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Ngày 10/4/2017, Công ty CP Đèo Cả gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chỉ số giá xây dựng gói thầu số 2 - Xây dựng hầm đèo Cổ Mã, thuộc Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa.


Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 1022/BXD-KTXD ngày 9/5/2017 trả lời như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

– Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá thiết bị thi công xây dựng thuộc gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 489/VKT/NN ngày 22/3/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

– Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1A.

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1022/BXD-KTXD ngày 09/5/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG HẦM ĐÈO CỔ MÃ (KM 11+159.7 ĐẾN KM 12+179,07)

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ – QUỐC LỘ 1A, TỈNH PHÚ YÊN VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Thời điểm gốc: Tháng 7/2013 = 100%

Đơn vị tính: %

Theo Đoan Trang

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/chi-so-gia-xay-dung-du-an-ham-duong-bo-qua-deo-ca.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin khác đã đăng