Tuyển dụng

tuyen dung

Tuyển vị trí: Kế toán Tổng hợp

Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp Ngày hết hạn: 30/05/2016 Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: 25 đến 29 Số lượng: 1

no-image

Tuyển vị trí: Kỹ sư Cầu đường

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tài chính - kế toán

no-image

Tuyển dụng: 02 nhân viên lái xe tại TP Đà Nẵng

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lái xe tại TP Đà Nẵng

no-image

Tuyển dụng: 02 nhân viên lái xe tại TP HCM

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lái xe tại TP HCM

no-image

Tuyển 01 Chuyên viên kế hoạch phụ trách hợp đồng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kế hoạch chuyên phụ trách hợp đồng

no-image

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế

no-image

Tuyển 01 Phó phòng phụ trách Kiểm soát nội bộ

Vị trí tuyển dụng: Phó Phòng Phụ Trách Kiểm Soát Nội Bộ

no-image

Tuyển 01 Phó phòng phụ trách tài chính

Vị trí tuyển dụng: Phó phòng phụ trách tài chính

no-image

Tuyển: Kỹ Sư Hầm/công Trình Ngầm/cầu Đường

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Hầm/công Trình Ngầm/cầu Đường

no-image

Tuyển: Chuyên viên Kế hoạch

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kế hoạch