Tuyển dụng

fffffsf

Tuyển dụng Lao động phổ thông

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Lao động phổ thông Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 7 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Thi công hệ thống thoát nước theo sự chỉ đạo của chỉ huy công trường. Yêu cầu công việc:...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Thợ hàn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Kế hoạch kỹ thuật Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 4 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Hàn nối và gia cố. Yêu cầu công việc: Kinh nghiệm làm việc: Bằng nghề thợ hàn. Làm...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch kỹ thuật

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Kế hoạch kỹ thuật Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 4 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Lập hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công tác thoát nước trong hầm, chống thấm, bê tông...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Nhân viên Trắc địa

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Trắc địa Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 5 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Đo quang trắc, làm hồ sơ, đo hoàn công tại công trường Yêu cầu công việc: Trình độ học vấn: Trung...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Thợ điện

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Thợ điện Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 3 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Đảm bảo về vấn đề điện nước trong việc thi công. Yêu cầu công việc: Trình độ học vấn: Trung cấp...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Kỹ thuật ca triển khai bê tông

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật ca Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 3 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Quản lý nhân sự và đảm bảo công việc trong giại đoạn bê tông. Yêu cầu công việc: Trình...Read More

fffffsf

Tuyển dụng Chỉ huy phó triển khai bê tông

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy phó  Ngày hết hạn: 05/05/2018 Giới tính: Nam Số lượng: 1 Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng Mô tả công việc: Quản lý nhân sự và đảm bảo công việc trong giại đoạn bê tông. Yêu cầu công việc: Trình...Read More

fffffsf

Giám sát viên xây dựng dân dụng – Phụ trách gói XL6

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z Vị trí tuyển dụng: GS viên xây dựng dân dụng – Phụ trách gói XL6 Ngày hết hạn: 30/04/2018 Giới tính: Nam Độ tuổi: trên 28 Số lượng: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng Mô tả công việc: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Chủ trì phụ trách;...Read More

fffffsf

Kỹ sư đảm bảo ATGT

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư đảm bảo ATGT Ngày hết hạn: 06/04/2018 Giới tính: Nam Độ tuổi: trên 30 Số lượng: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng Mô tả công việc: Giám sát và trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện của Nhà thầu...Read More

fffffsf

Giám sát viên đường phụ trách XL4

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z Vị trí tuyển dụng: Giám sát viên đường phụ trách XL4 Ngày hết hạn: 06/04/2018 Giới tính: Nam Độ tuổi: 28 Số lượng: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng Mô tả công việc: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Chủ trì phụ trách; Giám sát và trực...Read More