Báo Giao Thông – Video Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát hầm đường bộ Đèo Cả