4 Dự án Giao thông lớn sẽ hoàn thành trong năm nay

VnExpress 04-01-2019 4 công trình giao thông trọng điểm hoàn thành trong năm nay